English
Nederlands
   

XmlTvCompiler

 

Introduction Inleiding

XmlTvCompiler is a set of programs to retrieve multiple sources of XMLTV data and merge those into a single output file. This output file can be used in various HTPC/PVR environments, such as GB-PVR, MediaPortal and MythTV. XmlTvCompiler is een verzameling van programma's om meerdere XMLTV-gegevensbronnen op te vragen en te combineren tot een enkel uitvoerbestand. Dit bestand kan vervolgens gebruikt worden in allerlei HTPC/PVR toepassingen, zoals GB-PVR, MediaPortal of MythTV.

 

Screenshot Schermafbeelding

Screenshot of the configuration program  

Background Achtergrond

 

Components Onderdelen

XmlTvCompiler consists of two programs: XmlTvCompiler bestaat uit twee programma's:

XmlTvSourceConfig
A Windows program that allows selecting XmlTV sources, and for each source, choosing the desired TV channels. Een Windows-programma om XMLTV gegevensbronnen mee te kiezen. Voor elke bron kunnen daarna de gewenste tv-kanalen aangegeven worden.
XmlTvCompiler
A program (DOS application) that needs to be run once a day as a scheduled task. The program iterates through the sources selected in XmlTvSourceConfig and writes the TV program details of the channels selected in XmlTvSourceConfig, to the output file. Een programma (DOS-toepassing) dat eenmaal per dag als geplande taak moet worden uitgevoerd door de computer. De toepassing zal de bronnen een voor een afgaan en de tv-programmagegevens ophalen. De programmagegevens voor de gewenste kanalen worden daarbij naar het uitvoerbestand geschreven.
 

Configuration Instellingen

As XmlTvSourceConfig handles the configuration of XmlTvCompiler...